สัญลักษณ์
รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุไชยา ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
คำขวัญ
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

 

 

 
สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมืองกาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

การเดินทาง :

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยตลอดผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 ถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร

ทางรถโดยสาร
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร. 435-1200

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่ เข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 13 กม. ติดต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน โทร. (077) 311213

ทางอากาศ
การบินไทยมีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 280-0060, 628-2000 หรือที่สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. (077) 272610, 273710 นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที โทร. 229-3456 หรือ (077) 425010, 425029-30 (เกาะสมุย)

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

ทางรถยนต์
จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีรถโดยสาร ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน โทร. (077) 200032-3

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน ติดต่อสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน โทร. (077) 311213

อาณาเขต :

ทิศเหนือ จดจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 077)

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5 281-828, 288-817-9
สำนักงานจังหวัด 272-926
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 286-928
สถานีตำรวจภูธร 272-244
ด่านตรวจคนเข้าเมือง 273-217
ไปรษณีย์จังหวัด 272-013
องค์การโทรศัพท์ 282-404
สถานีขนส่งจังหวัด 272-524
รพ.สุราษฎร์ธานี 273-231
รพ.ดอนสัก 371-179
รพ.คีรีรัฐนิคม 282-979
รพ.บ้านนาเดิม 359-018
รพ.เกาะพะงัน 287-067
รพ.ไชยา 431-103
รพ.ท่าชนะ 286-567
รพ.พุนพิน 311-385
รพ.บ้านนาสาร 341-415-6
รพ.พระแสง 284-098

สถานที่ท่องเที่ยว
พระบรมธาตุไชยา เกาะสมุย สวนโมกขพราราม เกาะสมุย พระธาตุศรีสุราษฏร์ วนอุทยานนกน้ำ บ้านทุ่งทอง สระบางสวรรค์ ฟาร์มหอยนางรม น้ำตกธารเสด็จ วนอุทยานแห่งชาติเขาท่าเพชร พุมเรียง เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะพงัน เขื่อนรัชประภา
งานประจำปี
งานกาชาด งานวันเงาะโรงเรียน งานเทศกาลชักพระทอดผ้าป่า
ของขวัญของฝาก
ไข่เค็มไชยา ผ้าไหมพุมเรียง มะพร้าว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส่วนของมะพร้าว เงาะหวาน

 

  กลับสู่หน้าแรก
  ภาคเหนือ
  จังหวัดกำแพงเพชร
  จังหวัดเชียงราย
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดตาก
  จังหวัดนครสวรรค์
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดพะเยา
  จังหวัดพิจิตร
  จังหวัดพิษณุโลก
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  จังหวัดแพร่
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดลำปาง
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดสุโขทัย
  จังหวัดอุตรดิตถ์
  จังหวัดอุทัยธานี
  ภาคอิสาน
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  จังหวัดขอนแก่น
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดนครพนม
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมหาสารคาม
  จังหวัดยโสธร
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  จังหวัดเลย
  จังหวัดศรีษะเกษ
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสุรินทร์
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองคาย
  จังหวัดอุดรธานี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  ภาคกลาง
  จังหวัดกรุงเทพ
  จังหวัดชัยนาท
  จังหวัดนครนายก
  จังหวัดนครปฐม
  จังหวัดนนทบุรี
  จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัดอยุธยา
  จังหวัดลพบุรี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  จังหวัดสมุทรสาคร
  จังหวัดสระบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  จังหวัดสิงห์บุรี
  จังหวัดอ่างทอง
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดจันทบุรี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดตราด
  จังหวัดปราจีนบุรี
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดสระแก้ว
  ภาคตะวันตก
  จังหวัดกาญจนบุรี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดราชบุรี
  ภาคใต้
  จังหวัดกระบี่
  จังหวัดชุมพร
  จังหวัดตรัง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  จังหวัดนราธิวาส
  จังหวัดปัตตานี
  จังหวัดพังงา
  จังหวัดพัทลุง
  จังหวัดยะลา
  จังหวัดภูเก็ต
  จังหวัดระนอง
  จังหวัดสงขลา
  จังหวัดสตูล
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ของใช้ในห้องพัก | ซองพีวีซี | Travel place | Hotel in Bangkok | Tours