สถานที่เที่ยวในเมืองไทย


ไหว้พระวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดเครือวัลย์วรวิหาร
ไหว้พระวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไหว้พระวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ไหว้พระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ไหว้พระศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร


บทสวดมนต์ ไหว้พระ